Image

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız ile çalışanların görüşlerini önemseyip, onları karar mekanizmasına dahil etmekteyiz. Şeffaf ve adil bir politika izleyen firmamız iç paydaşlarımızın kendi potansiyellerini ortaya koyarak kendisine ve Malatya Sentetik ailesine değer katmasına fırsat vermektedir.

Şirket kültürümüz gereği insanların değer gördüğü, onların yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergilemesine katkı sağlamaktayız. Bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için 3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamaları benimser ve geliştiririz. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlamaktayız. Malatya Sentetik’de insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortalığı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.